783

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.8 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (India's population increased by 1.8 million each year.)