905

ਦੇਸੀ ਟੱਟੂ

ਦੇਸੀ ਟੱਟੂ, ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਦੁਲੱਤੇ. (Desi tattu, khurasani dulatte.)