ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਹ ਮਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਔਰਤ ਲਈ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ