ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ

ਕਰਜ਼ਾਈ ਵਿਆਹ

ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਮਹਾਂ ਦਾਨ

ਮਹਿਗਾਈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾ ਲਈ ਵਧੀ ਏ

ਸੁਨੇਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ

ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬੈਰੁਜ਼ਗਾਰੀ