ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼

ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਫਾਇਨਲ ਮੈਚ

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਵਿਗਿਆਨ ਪੜੋ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ

ਅੱਜ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ

ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ

ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ