ਕਾਲ ਕਲੋਟੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲ ਕਲੋਟੇ ਬੋਲ

ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆ ਇਹਨਾ ਦਾ.

ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਧੀ
ਕਾਲੜਾ ਜਵਾਈ
ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ
ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜ ਆਈ

ਮੈਂ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਕਾਲੇ
ਕਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ
ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਲੈਂਦਾ
ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਪਨੀਰ

ਕਾਲ ਕਲੋਟੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਕਾਲ ਕਲੋਟੇ ਬੋਲ
ਪਰਾਹੁਣਾ ਤੇਰੇ ਆਇਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ

Source:

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ (ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ)

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus