ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ. ਦੱਸ ਦੋ ਫ਼ਿਰ ਕੋਮੈੰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆ.

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੰਮ ਸਲੰਮੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ
ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਵੇ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ

ਡਿੰਗ ਪੜਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ
ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਅੱਪੜੀ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ

ਲੰਮ ਘ੍ੜੰਮੀ ਲਾਵਾਂ ਡੋਰ
ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ
ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੋਰ

Source:

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ (ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ)

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus