ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਚਮਕਦੀ

ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦੋ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਕੋਮੇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ.

ਅੱਖ ਮੀਚੇ ਤੇ ਜੰਮਦੀ
ਬਿਨ ਮੀਚੇ ਮਰ ਜਾਏ
ਇਸ ਗ਼ਰੀਬਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਏ

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੂਪਾਵੰਤੀ
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰਾ
ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਚਮਕਦੀ
ਜਿਉਂ ਅੰਬਰ ਤੇ ਤਾਰਾ
ਬਾਤ ਬੁੱਝੂ ਕੋਈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੀ
ਜਿਸ ਵੇਖਿਆ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਉੱਤਰ: ਬੈਟਰੀ/ਟਾਰਚ

Source:

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ (ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ)

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus