ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾ ਬੋਲੀ

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ. ਹੇਠ ਚਾਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਕੋਮੇੰਟ ਕਰੋ.

ਕਾਲ਼ੇ ਛੋਲੇ
ਹੱਥੀ ਗੱਡੇ
ਜ਼ੁਬਾਨੀਂ ਬੋਲੇ

ਚਿੱਟੀ ਭੌਂ ਤਿਲ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ
ਬੁੱਝਣੀ ਏਂ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਦੂੰ ਖੰਨੇ

ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਤ ਉਸ ਦਾ ਖੋਲੇ

ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਡੋਲੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾ ਬੋਲੀ

ਉੱਤਰ: ਚਿੱਠੀ/ਖ਼ਤ

Source: ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ - ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus