ਥਾਲ ਭਰਿਆ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ

ਹਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੁਝਣ ਲਈ. ਹੇਠ 6 ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੋਮੇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਬੁੱਝ ਦੋ ਫਿਰ.

ਊਦਾ ਰੂਮਾਲ
ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ

ਆਬੀ ਭੋਜਨ ਫੁੱਲਾਂ ਭਰਿਆ
ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਐਵੇਂ ਧਰਿਆ

ਇਕ ਹੈ ਪਹਾੜ
ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ
ਮਾਲੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ
ਟੁੱਟੇ ਜੋੜ ਨਾ ਸਕੇ

ਥਾਲ ਭਰਿਆ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਾ ਸਕੇ

ਨੀਲੀ ਟਾਕੀ ਚੌਲ ਬੱਧੇ
ਦਿਨੇ ਗਵਾਚੇ ਰਾਤੀਂ ਲੱਭੇ

ਨੀਲੀ ਲੀਰ ਪੱਲੇ ਵੰਡ
ਦਿਨੇ ਗਵਾਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਭੰਡ

ਉੱਤਰ: ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ

Source: ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕੋਸ਼ - ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ

Tagged In
  • Comments
comments powered by Disqus